05.12.2023 Flisactwo na liście niematerialnego dziedzictwa kulturowego UNESCO. Certyfikat odebrali flisacy z Ulanowa

echodniaCertyfikat wpisu flisactwa na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego UNESCO wręczył ulanowskim flisakom w Warszawie wiceminister kultury Jarosław Sellin. Tym samym tradycje flisackie trafiły pod specjalną, międzynarodową ochronę.

Bractwo Flisackie z Ulanowa
Oprócz flisaków w wydarzeniu wzięła udział liczna delegacja z gminy, powiatu i województwa, w tym wicemarszałek Ewa Draus.

- To wielki sukces zarówno dla depozytariuszy, jak i wszystkich zaangażowanych w proces nominacji, a także wspierających samo zjawisko. Dla podtrzymania i rozwoju danej tradycji potrzebne jest współdziałanie wielu podmiotów, depozytariuszy, samorządu lokalnego, organizacji pozarządowych, instytucji, które umożliwiają przekaz międzypokoleniowy - powiedział sekretarz stanu Jarosław Selin.

Współcześnie Bractwo Flisackie z Ulanowa w swoich czynnościach nawiązuje do tradycji flisackich, dąży do rozwijania oraz kultywowania form tego dziedzictwa w lokalnej społeczności. Bractwo prowadzi spławy rzekami Wisłą, Sanem, Odrą i Wartą. Najdłuższa trasa wynosi 700 kilometrów od Ulanowa do Gdańska.

Kultywowane tradycje flisackie obejmują także wiele innych elementów dziedzictwa niematerialnego - gwarę, nazewnictwo, pieśni czy obrzędy flisackie. Szczególnie oryginalny jest obrzęd promowania nowych adeptów na flisaków zwyczajnych lub honorowych. Odbywa się to zgodnie z tradycją na tratwie i zwie chrztem frycowym.

- Flisactwo to piąty wpis polski na listę UNESCO w zakresie niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Niebawem, w grudniu bieżącego roku oczekujemy wpisu kolejnego elementu, jakim jest polonez – tradycyjny taniec polski - podkreślił wiceminister Jarosław Sellin.

©2005 - 2024 Jarosław Sellin. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper

Search