22.11.2023.Sensacyjne odkrycie podczas zabawy w piaskownicy. Od razu zawiadomili nauczyciela

wpplSensacyjnych odkryć dokonali uczniowie dwóch szkół. Dwa niezwykłe znaleziska są zasługą młodych ludzi z województwa lubuskiego. To co odkryli w ziemi, to prawdziwe, archeologiczne skarby. Naukowcy potwierdzili wiek odkrytych przedmiotów.

Młodzież z Mierkowa i z Tucholi Żarskiej została nagrodzona za odnalezienie i przekazanie służbom konserwatorskim zabytków z przełomu epoki brązu i żelaza.

- Zachowanie młodych ludzi w przypadku tych odkryć jest wzorem dla innych – powiedział w środę generalny konserwator zabytków dr Jarosław Sellin.

Podczas uroczystości w siedzibie resortu kultury Sellin podkreślił, że tego rodzaju artefakty powinny wzbogacać nasze kolekcje publiczne czy muzea archeologiczne.

- Niestety, zdarzają się sytuacje, kiedy znalazcy sprzedają takie obiekty na tzw. czarnym rynku. Zachowanie młodych ludzi w przypadku tych odkryć jest wzorem dla innych, także dorosłych znalazców – podkreślił Jarosław Sellin.

 

Odkrycie podczas budowy ziemianki
Pierwsze znalezisko odkryli uczniowie z Mierkowa w woj. lubuskim. Podczas budowy leśnej ziemianki w 2021 r. odnaleźli naczynia ceramiczne, m.in. garnek będący popielnicą, misę nakrywającą popielnicę, duży kubek z taśmowatym uchem, dwa czerpaki, naczynie miniaturowe i fragmenty przepalonych kości.

O odkryciu poinformowali nauczyciela historii ze szkoły w Lubsku, który przekazał sprawę do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze. Badania wykazały, że młodzież odkryła wyposażenie grobowe stanowiące elementy cmentarzyska grupy białowickiej kultury łużyckiej, która istniała na obszarze dorzecza pomiędzy Łabą, Nysą Łużycką i Odrą od V okresu epoki brązu do początkowych faz okresu lateńskiego (około 800-450 r. p.n.e.).

 

Znalezisko w czasie zabawy w piaskownicy
Drugie odkrycie doszło również w 2021 r. w Tucholi Żarskiej, również w województwie lubuskim. Dzieci natrafiły na urny z ludzkimi prochami podczas zabawy w piaskownicy. Znaleziska liczą ponad 3 tys. lat (IV-V okres brązu, ok. 1 tys. lat p.n.e.), a więc były o ok. 500 lat starsze niż te odkryte wcześniej w Mierkowie. Artefakty, również po konsultacji z nauczycielem, zostały przekazane do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze.

Jak podkreślił resort kultury, zgłoszenie znalazców w pierwszym przypadku pozwoliło na weryfikację zasięgu i datowania znanego wcześniej stanowiska archeologicznego, odkrycie nowego cmentarzyska, położonego w niewielkiej odległości od już zaewidencjonowanego. W drugim – na prawidłowe włączenie stanowiska archeologicznego do wojewódzkiej ewidencji zabytków i potwierdzenie informacji o istnieniu w tym miejscu cmentarzyska kultury łużyckiej.

"Dodatkowo zabezpieczenie miejsca odkrycia umożliwiło przeprowadzenie ratowniczych badań archeologicznych i ustalenie kontekstu, w jakim zabytki trafiły do miejsca, w którym je znaleziono, oraz przyczyniło się do odkrycia całego cmentarzyska" – podkreślono w informacji na stronie MKiDN.

©2005 - 2024 Jarosław Sellin. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper

Search