22.06.2021 Pozytywnie o wykonaniu budżetu m.in. na kulturę

nasz dziennik 600x321Sejmowa Komisja Kultury i Środków Przekazu pozytywnie zaopiniowała we wtorek dla sejmowej Komisji Finansów Publicznych sprawozdania z wykonania budżetu na 2020 r. m.in. w częściach: kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji.

Informację na temat wydatków budżetowych w części budżetowej 24 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego – prezentował na Komisji sekretarz stanu w MKDNiS Jarosław Sellin.

Poinformował, że z tego budżetu MKDNiS przekazywało środki na „trzy wielkie działy”.

– Pierwszy to działalności 295 jednostek budżetowych. W skład tych 295 jednostek budżetowych wchodzą m.in. podległe Centrum Edukacji Artystycznej – 251 szkół artystycznych, i podległe Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych ponad 30 państwowych archiwów. Drugi wielki dział to finansowanie działalności 144 jednostek organizacyjnych, podległych i nadzorowanych przez ministra kultury. W tę liczbę 144 jednostek wchodzi m.in. 67 państwowych instytucji kultury, 53 instytucje kultury współprowadzone z jednostkami samorządu terytorialnego oraz 19 państwowych szkół wyższych artystycznych. Trzeci wielki dział to zadania realizowane w ramach programów ministra. Tych programów jest ponad 30. To są też zadania realizowane z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, czyli programów realizujących wydatki naszych środków europejskich, które są w naszej dyspozycji, a także mechanizmu finansowego europejskiego obszaru gospodarczego, popularnie zwanymi środkami norweskimi – podkreślił Sellin.

Poinformował, że „wydatki zaplanowane w budżecie na 2020 rok miały wynosić w zaokrągleniu 5 mld 101 mln zł”. – Oczywiście w trakcie roku budżetowego były nowelizacje ustawy budżetowej, ale nawet bez tych nowelizacji te wydatki oznaczały, że trzymamy się 1 proc. wydatków budżetu państwa. W związku z tym, że były nowelizacje, ostatecznie budżet po zmianach wyniósł więcej 5 mld 465 mln zł. Wykonanie wydatków to prawie 4 mld 560 mln zł – poinformował wiceminister kultury.

Sellin podał, że wydatki budżetu środków europejskich wyniosły prawie 602 mln zł.

©2005 - 2021 Jarosław Sellin. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper

Search